جعبه های هشدار

جعبه های هشدار

با استفاده از این کدهای کوتاه می توانید متون را در چهار سبک مختلف نمایش دهید. هشدار خطا، جعبه موفقیت، جعبه اطلاعات، جعبه توجه.

[alert]این هشدار خطا است![/alert][success]این آیتم از قبل در سبد خرید اضافه گشته بود.[/success][info]این یک نمونه از جعبه اطلاعات است.[/info][notice]این یک نمونه از جعبه توجه است.[/notice]